Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

ensilagebalar

Skördekostnaderna ökade med 12 öre per kilo torrsubstans vid övergång från tre till fyra skördar. Foto: Mårten Svensson

Två, tre eller fyra vallskördar – vilket är bäst?

Vallskörden är i full gång i södra Sverige. En aktuell fråga är hur många vallskördar man ska satsa på? Enligt tillgängliga försöksresultat lönar det sig med tre skördar, däremot inte fyra.

För att besvara frågan analyserades ett antal vallodlingsförsök som har utförts de senaste trettio åren. Som väntat finns det flera försök som har jämfört två skördar med tre skördar. Betydligt färre försök har jämfört tre skördar med fyra skördar.

Det är väl känt att fler skördar ökar vallens näringsvärde och därmed möjlighet att minska på kraftfodret till korna. Som framgår av tabell 1 nedan minskar också den totala torrsubstansavkastningen ungefär tre till fem procent när antalet skördar ökar. Samtidigt medför fler skördar ökade skördekostnader och det kan också påverka gödslingskostnaderna

Tabell 1. Avkastning och näringsvärden vid 2, 3 eller 4 skördar (modifierad tabell efter Gunnarsson et al., 2014)

Beskriver tabellens innehåll
Antal skördarAvkastning, kg ts/haTillväxt, dagarOmsättbar energi, MJ/kg tsRåprotein, gram/kg ts
2 skördar (2 eller 3 skördar)9 8146410,0154
3 skördar (2 eller 3 skördar)9 5688610,4172
3 skördar (3 eller 4 skördar)11 3559310,7146
4 skördar (3 eller 4 skördar)10 7489911,0163

Noggranna beräkningar

Skördekostnaderna beräknades på ett noggrant sätt. För att efterlikna praktiken reducerades avkastningen från försöksdata med 20 procent. I skördekostnaderna inkluderades kostnaden för slåtter, strängläggning, exakthack och transport till inläggning och packning i plansilo. Transportavståndet till fältet var en kilometer.

Fältförlusterna var omkring 5-8 procent och lagringsförluster var 18 procent av inlagd mängd. Dessutom togs hänsyn till läglighetskostnaderna, det vill säga den förlust som uppstår om inte vallen skördas vid rätt tid. Det är ju framförallt värderleken som bestämmer det och här utnyttjades klimatdata för de olika skördemånaderna. Dessutom användes en framkörningsavgift för att visa på de merkostnader som uppstår när antalet skördar ökar.

För att få fram ensilagets värde utfördes foderberäkningar med NorFor för en avkastningsnivå på cirka 9 500 kilo ECM.

Gav mindre än vad det kostade

Beräkningarna visade att skördekostnaderna ökade med 10 öre per kilo torrsubstans vid övergång från två till tre skördar och med 12 öre vid övergång från tre till fyra skördar.

Mervärdet för ensilaget vid tre skördar jämfört med två skördar var cirka 15 öre per kilo torrsubstans och cirka 9 öre vid fyra skördar jämfört med tre skördar (tabell 2).

Tabell 2. Vallfoderåtgång, vallfoderandel och ensilagets mervärde vid 2, 3 och 4 skördar (modifierad tabell efter Gunnarsson et al., 2014)

Beskriver tabellens innehåll
JämförelseAntal skördarVallfoder per ko, kg ts/årVallfoder i foderstaten, % per årMervärde av ensilage, öre/ kg ts
2 -3 skördar2 skördar4 00855 
 3 skördar4 21359+15,7
3-4 skördar3 skördar4 36662 
 4 skördar4 60566+9,3

Ensilagets mervärde betalade de högre skördekostnaderna vid en övergång från två till tre skördar däremot inte vid en övergång från tre till fyra skördar.

Christian Swensson

Källa: Gunnarsson, C., Nilsdotter-Linde,N. & Spörndly, R. 2014.Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år – kostnader och fodervärde till kor. I Vallkonferens 2014, Rapport 48, Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE), SLU Uppsala.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp