Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Betande djur vid havet

I Polen finns cirka 17 miljoner hektar åkermark vilket är ungefär hälften av all åkermark i Östersjöns avrinningsområde. Foto: Mårten Svensson

Näringen greppas också i Polen

Utökade nitratkänsliga områden, fler regler, flera olika stödformer och aktivt deltagande i internationella Östersjöprojekt. Detta och mer händer i Polen som är det största jordbrukslandet vid Östersjön och det land vars miljöarbete i lantbruket kanske betyder mest.

Vad som görs i länderna på andra sidan Östersjön, för att minska näringsläckaget, intresserar många i Sverige. Särskilt viktigt är vad som händer i det polska lantbruket. I Polen finns cirka 17 miljoner hektar åkermark vilket är ungefär hälften av all åkermark i Östersjöns avrinningsområde. I den polska växtnäringsbalansen för åkermarken beräknar OECD ett överskott på 54 kilo kväve per hektar och tre kilo fosfor per hektar. I motsvarande beräkning för Sverige redovisas ett överskott på 30 kilo kväve per hektar och ett underskott på två kilo fosfor.

Frivillighet på frammarsch

I de senaste årens stora EU-projekt, Baltic Compass och Baltic Deal, har polska rådgivningsorganisationer varit aktiva. En polsk bonde vann utmärkelsen årets Östersjöbonde för tre år sedan och idag finns ett nätverk med cirka 50 gårdar inom projektet Baltic Deal. Genom EU-medlemskapet och landsbygdsprogrammet finns också stöd för främst skyddszoner och fånggrödor. Cirka 30 000 lantbrukare använder stöd i programmet ”Soil and water protection” med en ansluten areal på cirka 350 000 hektar, som en del i detta finns cirka 260 kilometer skyddszoner i landet.

Kväve och fosforregler

I Polen finns liknande regler som i övriga EU-länder för att minska kväve- och fosforläckage. I de nitratkänsliga områdena är dessa regler något skarpare än utanför. Det är nu tio år sedan Polen införde Nitratdirektivet och EU-kommissionen har under lång tid haft synpunkter på att Polen utsett för små områden som nitratkänsliga och att åtgärdsprogrammen i dessa haft brister. De viktigaste reglerna för minska näringsläckage i Polen är:

  • Det polska vinterspridningsförbudet är från 1 december till 1 mars. Den 15 november är det stopp i nitratkänsliga områden.
  • Stallgödsel spridd på bar mark ska brukas ner senast dagen efter spridning.
  • Minsta lagringskapaciteten för stallgödsel är fyra månaders stallgödselproduktion och sex månader i nitratkänsligt område.
  • Flytgödsel får inte spridas närmare än tio meter från sjöar större än 50 hektar.
  • Det får inte tillföras mer är 170 kilo kväve per hektar från stallgödsel.
  • I nitratkänsliga områden måste en gödslingsplan upprättas.


Markus Hoffmann

Läs mer: http://iung.pl/dpr_eng/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp