Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

traktor med växtskyddsspruta

Ur resistens- och miljösynpunkt är det bättre att ha en kontinuerlig behovsanpassad bekämpning av ogräsen än att göra stora punktbehandlingar varje år. Foto: Janne Andersson

Behovsanpassad ogräsbekämpning lönar sig i längden

25 april 2014

Att bekämpa ogräsen varje år är ofta bättre än att göra bekämpningar vartannat år. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket där man räknat på den långsiktiga effekten av olika bekämpningsstrategier i ogräs under en 20-årsperiod.

För att kunna utvärdera lönsamheten i olika ogrässtrategier har rapportförfattarna tittat på kostnaden för bekämpning och hur mycket skörden minskar vid utebliven bekämpning. Slutsatsen blev att en bekämpning varje år är att föredra därför att mängden ogräs hålls nere och skörden behålls hög.

Utvärdera behandlingen

Rapporten som är en del i projektet ”Strategi för växtskyddsmedel” visar hur viktigt det är att utvärdera insatserna i odlingen ekonomiskt. I integrerat växtskydd gäller det just att följa upp de åtgärder som görs och jämföra de strategier som man själv använder.

För att testa olika bekämpningsstrategier på sin egen gård kan man märka upp obehandlade rutor för att jämföra med det behandlade. Om man är nyfiken kan man också testa någon alternativ dos till det man brukar använda.

Räknat på 20 år

För att få fram resultaten har rapportförfattarna först börjat med att bedöma olika bekämpningsstrategiers påverkan på utvecklingen av mängden ogräs. De fyra bekämpningsstrategierna som jämfördes var full dos varje eller vartannat år samt halv dos varje eller vartannat år. För att bedöma påverkan räknade man med att en full dos ger 85 procent effekt på örtogräs i stråsäd och en halv dos ger 75 procent effekt.

Nästa steg var att ta reda på hur skördenivån utvecklas vid olika mängder ogräs. Det gjordes genom att titta på resultat från försök där skördebortfallet i obehandlade led hade jämförts med behandlade led.

Däremot har rapportförfattarna inte tagit hänsyn till skördeutfallet under bekämpningsåret och därför går det inte att dra någon slutsats av beräkningen om halv dos är ekonomiskt fördelaktigare än hel dos. De identifierade att det saknas faktaunderlag för att beskriva skördeeffekten vid olika doser av bekämpningsmedel.


Sofie Logardt

Källa: Bekämpningsstrategier för ogräs och dess långsiktiga ekonomiska effekterlänk till annan webbplats (2014). Jordbruksverket

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp