Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Traktor som harvar ner kalk i jorden

Ytkalkningen visade sig ha en positiv effekt på skörden i alla behandlingsled. Skördeökningen motsvarade 340 kilo kärna per hektar som medeltal för 13 år. Foto: Dennis Wiström

Goda resultat av kalkad plogsula - kvar efter 13 år

14 april 2014

Att stabilisera en uppluckrad plogsula med kalk ger fortfarande skördeskillnader 13 år efter att åtgärden gjordes. Det visar nya forskningsresultat från SLU. En uppluckrad plogsula ger i sin tur bättre ekonomi genom en högre skörd. En mer genomsläpplig jord ger också lägre risk för ytavrinning av matjord och fosfor.

Dubbelmontage

Foto: Janne Andersson

I årsrapporten för 2013 från avdelningen för jordbearbetning vid SLU finns många konkreta och intressanta resultat att hämta för både rådgivare och lantbrukare. Att stabilisera alvluckring med kalk är ett av försöken som redovisas. Ett annat intressant försök svarar på frågan huruvida det är någon skillnad i att köra med normalt eller lågt marktryck i odling med eller utan plöjning.

Stabilisera alvluckring med kalk

År 2000 startade ett försök i Ultuna där man testade att luckra upp alven på lerjord med hjälp av ett ekoskär vid plöjning. Ekoskäret gick cirka tio centimeter under plogsulan och bearbetade halva plogskärets bredd. Alvluckring på detta sätt provades 1, 2 och 3 år i rad.

Men i det här försöket spreds släckt kalk (år 1) i den uppluckrade plogsulan i en giva motsvarande 4,4 ton per hektar. Samtidigt spreds kalk också på plogsula som inte uppluckrats. Som jämförelse fanns vanlig plöjning. Hela försöket gjordes också med en vanlig kalkning på ytan respektive utan.

Fortfarande effekt 13 år senare

Ytkalkningen hade en positiv effekt på skörden i alla behandlingsled som motsvarade 340 kilo kärna per hektar som medeltal för 13 år. I behandlingen med släckt kalk i uppluckrad plogsula var relativskörden 107 kilo kärna per hektar i jämförelsen med vanlig plöjning. Det gällde både för kalkad och okalkad yta.

I andra försök har effekten av alvluckring visat sig avta snabbt. Men det här försöket visade att det fanns kvar en stabiliserande effekt i den uppluckrade plogsulan 13 år efter utförd kalkning. Den högre skörden kan förklaras med ett bättre gasutbyte och mer stabila sprickor som gynnar växternas rötter.

Den tydliga effekten för miljön är att högre skörd är mer klimateffektiv. Men också att en mer genomsläpplig jord minskar risken för stående vatten och ytavrinning.

Lågt eller normalt marktryck visade sig vara bäst

1997 startade ett försök, också det på Ultuna, där låga och normala marktryck provades i försök med och utan plöjning. Fyra olika kombinationer alltså. Försöket gjordes på två mellanleror och ett tredje försök på lättare jord. Teorin var att körning med lågt marktyck skulle vara extra viktigt i försöksledet som inte plöjdes då det inte luckras med plog.

Efter 14 år har positiva effekter på skörden bara setts i försöket på den mest styva lerjorden och inte entydigt i den plöjningsfria odlingen. En tänkbar förklaring är att körning med dubbelmontage, som försöksledet med lågt marktryck, gav jämnare återpackning och det var mest positivt i det plöjda ledet.

Markus Hoffman

Källa: Arvidsson, J. (red.). 2014. Jordbearbetningens årsrapport 2013. Uppsala: Avdelningen för jordbearbetning, SLU. Läs rapporten här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp