Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Mjölkkor

Under de senaste 50 åren har den globala sojaproduktionen ökat från 27 miljoner ton till dryga 270 miljoner ton år 2012. Foto: Janne Andersson

Upprop för ansvarsfullt odlad soja

11 april 2014

Det bästa för klimatet är att minska användandet av soja och öka andelen närproducerat proteinfoder. Men än så länge är vi beroende av sojan. Nu har 27 svenska matföretag och organisationer skrivit under ett upprop, Sojadialogen, där de garanterar att all soja som säljs av företagen ska vara certifierad och ansvarsfullt odlad till år 2015.

Företagen i Sojadialogen vill säkerställa att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med hållbarhetscertifierad soja, oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung.

Granskning av odlingen

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF är en av organisationerna som stöder Sojadialogen. De menar att så länge den svenska animalieproduktionen är beroende av soja, så ska lantbrukarna kunna ge sina djur ansvarsfullt och hållbart producerad sådan. Det uppnår man genom att ställa krav på certifiering.

Certifieringen innebär att en oberoende kontrollant granskar gårdarna som odlar soja mot cirka 100 kriterier, till exempel att nationell lag följs när det gäller miljö, arbetares villkor, att vissa växtskyddsmedel inte används, att arbetare har kunskaper att använda preparaten och att odlingen inte sker på regnskogsmark. Sojan ska vara certifierad enligt RTRSs (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerras principer och kriterier.

Ökar i raketfart

Soja är en av världens största och viktigaste grödor för produktion av vegetabiliskt protein och fett. Huvuddelen av den soja som produceras används till djurfoder.

Under de senaste 50 åren har den globala sojaproduktionen ökat från 27 miljoner ton till dryga 270 miljoner ton år 2012. Produktionen i Sydamerika har ökat med 123 procent mellan 1996 och 2004. Men det räcker inte, FAO menar att sojaarealen behöver öka med femtio procent till år 2050. Över 90 procent av all soja odlas idag från sex länder; Brasilien, USA, Argentina Kina, Indien och Paraguay. Av dem står tre länder för 90 procent av exporten av sojabönor - Brasilien, Argentina och USA.


Anna Blomberg Behjat

Källa: Lantbrukarnas Riksförbund, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och WWF (2014). Tre Growth of Soy: Impacts and Solutions. WWF International, Gland, Switzerland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp