Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

dike med skyddszon

Inför övergångsperioden till det nya landsbygdsprogrammet beslutade regeringen att inte förlänga stöden för skyddszoner under 2014. Därför var den ett positivt besked att de kommer tillbaka i nya landsbygdsprogrammet. Foto: Mårten Svensson

Lantbrukare och miljöfrågor fortsatt i fokus

04 april 2014

Den 2 april presenterades det nya landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020. Det var flera positiva besked. Greppa Näringen får fortsatt finansiering och stöden för skyddszoner, fånggrödor, vårplöjning och skötsel av våtmarker kommer tillbaka.

Thorsten Rahbek Pedersen, ordförande i Greppa Näringens styrgrupp

Thorsten Rahbek Pedersen

Under den nya perioden kommer landsbygdsprogrammet att ha en total budget på cirka 36,1 miljarder kronor för hela programperioden.

Av alla poster I budgeten är det några som direkt påverkar klimat- och miljöarbetet i lantbruket.

  • Kompetensutveckling 1 705 miljoner kronor
  • Miljö- och klimatersättningar 8 077 miljoner kronor

För Greppa Näringen kommer det att finnas öronmärkta pengar i det nya programmet och det kommer också att bli ett prioriterat område under kompetensutveckling.

– Exakt hur stor finansieringen för Greppa Näringens program kommer att bli är ännu osäkert. Men förhoppningen är att jobba vidare i samma omfattning, säger Thorsten Rahbek Pedersen, ordförande i Greppa Näringens styrgrupp.

Åtgärder för miljön

Inför övergångsperioden till det nya landsbygdsprogrammet beslutade regeringen om att bara förlänga vissa miljöåtgärder under 2014 – skötsel av betesmarker och slåtterängar, vallersättning och ersättning för ekologisk produktion.

Därför var det ett positivt besked nu när regeringen vill återinföra stöden för skyddszoner, fånggrödor, vårplöjning och skötsel av våtmarker.

– Ersättningsnivåerna och när man kan börja söka stöden är ännu okänt. Men nu när vi vet att det är på gång kan vi ha med åtgärderna i Greppa Näringens strategi framåt, säger Thorsten Rahbek Pedersen.

Stöd till vall i slättbygd

I det nya landsbygdsprogrammet kommer också ett nytt ersättningsprogram för vallodling i slättbygdsområden.

Fleråriga grödor kan ha en positiv effekt på näringsläckaget. Annars har odling av vall en direkt koppling till ökad bördighet. En blommande vall gynnar också den biologiska mångfalden. Men de exakta detaljerna runt stödet och när man kan börja söka det är ännu okänt.

Nu ligger det hos regeringen att fatta ett formellt beslut om att överlämna budgetförslaget till EU-kommissionen. Därefter har kommissionen sex månader på sig att granska och godkänna programmet. Inga beslut om stöd eller utbetalningar kan tas innan EU-kommissionen har godkänt budgeten.


Sofie Logardt


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp