Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Vita rundbalar på ett nyslaget fält i solnedgång

Det är vallens smältbarhet och att korna gärna äter fodret som ger effekt på mjölkavkastningen, inte proteinhalten. Foto: Mårten Svensson

Vallens proteinhalt – hur viktig är den?

Greppa Växtskyddet är en informations- och utbildnings- kampanj med syfte att förbättra hanteringen av växtskydds-medel i svenskt jordbruk. Kampanjen hette tidigare Säkert Växtskydd.

På Kungsängens försöksgård genomfördes ett produktionsförsök med 37 mjölkkor där två olika kraftfoderstrategier och två olika ensilagekvaliteter jämfördes avseende mjölkavkastning och foderkonsumtion. När det gäller kraftfodret fick en grupp bara spannmål och en grupp spannmål kompletterad med soja- och proteinkoncentrat. Dessutom delades varje kraftfodergrupp i två grupper. En grupp fick ett klövergräsensilage med 130 gram råprotein per kilo torrsubstans och den andra gruppen fick 170 gram råprotein per kilo torrsubstans.

För att få fram rätt råproteinhalt i ensilaget blandades ett gräsensilage med lämplig mängd rödklöverensilage. Korna fick så mycket ensilage som de orkade äta. Kraftfodergivan tilldelades efter mjölkavkastning och ett beräknat ensilageintag på femton kilo torrsubstans. Försöket varade i tjugo veckor.

Proteinkoncentrat gav mer mjölk

Som framgår av tabellen nedan gav tilldelning av proteinkoncentrat ökad mjölkavkastning med ungefär 13 procent. Däremot fanns det ingen effekt av högre råproteinhalt i ensilaget, trots att foderstatens råproteinhalt ökade från 15,4 procent till 18,2 procent genom inblandning av mer rödklöverensilage.

Tabell 1. Effekt av utfodring av spannmål med eller utan proteinkoncentrat samt effekt av ensilage med olika råproteinhalt på mjölkproduktion och kväveeffektivitet (Modifierad efter Spörndly & Spörndly, 2014).

Beskriver tabellens innehåll
  Effekt av kraftfoder SignifikansEffekt av ensilage Signifikans
 Sp +Sp EnsilageEnsilage 
 konc  17 % rp13 % rp 
Mjölk,kg35,730,0***32,932,8NS
ECM, kg35,330,9**33,632,7NS
Fett,%4,014,40**4,214,21NS
Protein,%3,163,25NS3,243,17NS
Kväveeffektivitet, %28,033,6**30,631,0NS
NS är ej statistisk säker      


Smakligt foder med högt energivärde viktigast

Resultaten understöddes av ett inlägg av professor Pekka Huhtanen vid samma konferens. Trots att vallfoder kan variera mycket i proteinvärde är det inte det som har betydelse för vallens påverkan på mjölkavkastningen. Skillnaderna beror i första hand på vallens smältbarhet och konsumtionspotentialen hos vallfodret. Med andra ord är det viktigaste att skörda ett vallfoder med ett högt energivärde och som korna tycker om att äta = högt intag av torrsubstans.

Observera att resultaten gäller för mjölkkor som bara får klövergräsensilage som grovfoder. Om ensilaget kompletteras med majsensilage och/eller HPmassa som är proteinsvaga är det troligen motiverat med en hög råproteinhalt i ensilaget.


Källor:

Huhtanen, P. Factors influencing the production value of forage protein. Vallkonferens 2014, rapport nr 18, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.

Spörndly, R & E. Mjölk på bara vall och spannmål. Vallkonferens 2014, rapport nr 18, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.

Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp