Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Mjölkkor

Rapsmjöl, åkerböna eller Agrodank kan ersätta sojamjöl i mjölk- och nötköttsproduktion. Foto: Janne Andersson

Sojamjöl – ett alltför populärt fodermedel

Den globala sojaproduktionen har ökat tiofaldigt de senaste 50 åren, från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton soja. Efterfrågan ökar fortfarande, men hur blir en ytterligare produktionsökning möjlig utan alltför stor negativ miljöpåverkan? Detta, och mycket mer, diskuteras i en nyligen utgiven rapport från Världsnaturfonden.

Odlingsarealen för soja är 1 miljon kvadratkilometer vilket motsvarar den samlade ytan för Frankrike, Holland, Tyskland och Belgien. År 2012 var världens totala produktion av soja ungefär 270 miljoner ton. 93 procent av all soja kom från sex olika länder: Brasilien, USA, Argentina, Kina, Indien och Paraguay. Produktionen i Sydamerika har ökat med 123 procent mellan 1996 och 2004. Men det räcker inte, FAO menar att sojaarealen behöver öka med femtio procent till år 2050.

Odlingen av sojabönor ser väldigt olika ut i olika delar av världen. I Kina och Indien är odlingen småskalig och arealen varierar från ett halvt hektar till ett par hektar för varje lantbruk. I Brasilien å andra sidan är sojaarealen per lantbruk minst 300 hektar och på de riktigt stora gårdarna kan sojaarealen vara upp till 30 000 hektar. Tre länder, Brasilien, Argentina och USA, står för 90 procent av exporten av sojabönor.

Vad används sojan till?

Från sojabönor utvinns både vegetabilisk olja och sojamjöl. Fördelningen på volymsbasis är 80 procent mjöl och 20 procent olja. Sojamjöl används framförallt som djurfoder, en liten del av sojamjölet används för humankonsumtion. Sojaolja används som olja vid matlagning men även till framställning av tvål och kosmetika. Under senare tid har efterfrågan på sojaolja för användning som råvara vid framställning av biodiesel stigit.

Biodieseltillverkningen har ökat både i de stora sojaodlande länderna och inom EU. 6 procent av världens sojabönor används direkt som livsmedel i länder som Kina, Japan och Indonesien. Lecitin som utvinns ur sojaolja används ofta vid tillverkning av choklad och andra sötsaker.

Hur mycket sojamjöl behövs för att producera kött?

75 procent av all soja som produceras används som foder inom animalieproduktionen. En stor del av förklaringen till den ökade efterfrågan på sojamjöl är den kraftigt ökade produktionen av fläsk, kyckling och ägg. FAO har räknat ut att under fyrtio år (1967–2007) ökade den globala produktionen av fläsk med 294 procent, ägg med 353 procent och kyckling med 711 procent. Den genomsnittliga användningen av sojamjöl för att producera 1 kg fläskkött är 263 gram, 1 kg ägg 307 gram, 1 kg kyckling 575 gram och 1 kg nötkött 173 gram. Siffrorna varierar naturligtvis mellan olika länder.

Utmaningarna framöver

Expansionen av sojaodlingen i framförallt Sydamerika har inneburit ett ekonomiskt uppsving för både lantbruket och samhället i stort. Samtidigt har trycket på miljön ökat starkt. Därför är det viktigt att certifierad soja används både som livsmedel, foder och biobränsle. Certifierad soja innebär att det ställs krav som inkluderar både sociala, miljö- och ekonomiska kriterier.

Svenska reflektioner

Användningen av sojamjöl i svensk animalieproduktion har minskat under senare år. Inte konstigt med tanke på prisutvecklingen för sojamjöl. Det är ett mycket bra fodermedel men får inte kosta hur mycket som helst. I mjölk- och nötköttsproduktionen går det utmärkt att ersätta sojamjöl med rapsmjöl, åkerböna eller Agrodrank. Med dagens priser på sojamjöl blir det i de flesta fall billigare foderstater.

Den viktigaste åtgärden för både nötkötts- och mjölkproducenter för att minska behovet av proteinfoder är att ha ett energirikt och lättsmält vallfoder. Om FAO:s prognos för behovet av sojamjöl framöver infrias är slutsatsen att den höga prisnivån på sojamjöl kommer att bestå och därmed blir det ännu viktigare för svensk animalieproduktion att utveckla alternativ till sojamjöl.Källa: WWF (2014). Tre Growth of Soy: Impacts and Solutions. WWF International, Gland, Switzerland. Läs rapporten här.länk till annan webbplats


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp