Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Bättre betalt för biogasgrödor

26 februari 2014

Lönsamheten har ökat i odling av grödor till biogasanläggningar under 2013 medan spannmål, oljeväxter och energigrödor till kraft- och värmeproduktion tappat i lönsamhet. Jordbruksverket har idag släppt uppdaterade kalkyler för olika grödor som visar på en del förändringar jämfört med kalkylerna för 2012 års prisnivå.

Kalkylerna är framtagna för att kunna jämföra lönsamheten i energigrödor med den i traditionella grödor. Vi har tidigare skrivit om den första upplagan av kalkylerna, som publicerades under förra året, i en nyhet från Greppa Näringen. Alla kostnader utom markkostnad är beaktade i beräkningarna som är gjorda för fyra olika skördenivåer.

I de nu uppdaterade kalkylerna sticker biogasgrödorna ut som de enda som ökat i lönsamhet under 2013. Detta förklaras av framför allt ett något högre pris för grödorna men även av att priset på mineralgödsel sjunkit något. Lönsamheten för biogasvall i området med hög skördenivå har förbättrats med cirka 600 kr per hektar. Vid medelhög skördenivå ligger förbättringen på 300–400 kr per hektar och vid låg skördenivå på 100–200 kr per hektar.

Beslutsunderlag

Kalkylerna har tagits fram som beslutsunderlag för lantbrukaren vid val av gröda. I sammanställningen finns kalkyler för salix, rörflen, hampa och ett antal grödor för biogasproduktion. Som jämförelse finns även kalkyler för spannmål, oljeväxter och för träda. Kalkylerna har upprättats, och nu uppdaterats, av forskaren och ekonomikonsulten Håkan Rosenqvist.

– Oljeväxt- och spannmålsodlingen har en rejäl nedgång i lönsamhet, jämfört med 2012. Prissänkningarna har varit relativt stora för oljeväxter, korn och havre. Fastbränslena har även tappat lite lätt i lönsamhet medan grödor för biogas visar en liten uppgång, sammanfattar Håkan Rosenqvist i ett pressmeddelande.

Kalkylerna finns på Jordbruksverkets hemsida. Du hittar dem härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp