Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Mineralgödsel i storsäck

En kunskapssammanställning om bland annat lantbrukets roll i fosforläckaget ger också besked om vilka motåtgärder som är mest effektiva. Foto: Mårten Svensson

Vetenskapliga råd okonventionellt marknadsförda

25 februari 2014

I Storbritannien finns det gott om vattenpilotprojekt där myndigheter och lantbrukare samverkar under rubriken ”catchment partnership”. Grunden är att ge vetenskapligt väl beprövade råd om åtgärder för minskat fosforläckage. Metoderna för att få uppmärksamhet är mer okonventionella – som lokalbryggt öl från avrinningsområdet, uppkallat efter projektet, och onlinespel där de boende kan detoxa sin å.

Brittiska motsvarigheten till LRF, National Farmers Union, har gjort något lite ovanligt för en bondeorganisation. Tillsammans med motsvarande Naturvårdsverket har de gett ut en omfattande kunskapssammanställning av fosforhalter i brittiska vattendrag och lantbrukets roll i fosforläckaget. Anledningen till samarbetet är att de, inför att vattendirektivets åtgärdsplaner ska formuleras, vill vara överens om vilka åtgärder som är mest effektiva. När de lagt grunden tar de nästa steg och prövar såväl konkreta åtgärder som former för lantbrukarsamverkan i två pilotåar.

Fosforsamverkan för två åar

Lantbrukarna invid de båda bäckarna Harpers Brook och Bourn Brook erbjuds nu kostnadsfri rådgivning om de metoder för att minska fosforläckaget som kunskapssammanställningen visat är mest effektiva. Förhoppningen är att även små åtgärder, som inte måste kosta så mycket, ska ge märkbara minskningar av fosforläckaget. Lantbrukarna har fått handhållna instrument med vilka de kan mäta fosforhalten i dräneringsvattnet från åkrarna. Inom 4–5 år beräknas att de ska få se effekter i form av renare vatten i själva vattendraget.

Farm Health Check till lantbrukarna

I ett annat sedan länge pågående samverkanprojekt i en annan å lockas lantbrukarna att göra en kostnadsfri ”Farm Health Check” med den retoriska frågan ”Har du svårt att överblicka alla miljöregler och drunknar du i pappersarbete?”. Det låter säkert bra för många och innehållet är en kombination av motsvarande svensk tvärvillkorsrådgivning, LRF:s Miljöhusesyn och en redovisning av nya miljöregler och nya stödregler. Men det finns också sådant som inte finns i Sverige och det är exempelvis en särskild programpunkt för ”Tramline management”. Tramline betyder körspår och det handlar om att ge råd om hur lantbrukaren kan minska yterosion och fosforläckage i spåren. Det är en större fråga i Storbritannien än i Sverige, möjligen för att landskapet böljar något mer där. Att göra egna riskkartor för fosforläckage från gården är också något de i projektet fäster stor vikt vid.

Markus Hoffmann

Källa: Environment Agency (2012). Review of phosphorus pollution in Anglian River Basin District. Bristol, Storbritannien. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp