Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Släpkärra tippar skördad vall framför plansilo

Foto: Mårten Svensson

Få koll på din vallproduktion med Grovfoderverktyget

18 februari 2014

På nästan hälften av Sveriges åkerareal odlas det vall. I motsats till hur det ser ut när det gäller spannmålsodling är produktionskostnaden för vallen i många fall totalt okänd. Det vill Grovfoderverktyget ändra på.

Sveriges åkerareal är 2,6 miljoner hektar, vall odlas på cirka 1,2 miljoner hektar. I betydligt mindre omfattning odlas andra grovfodergrödor som majsensilage (16 000 ha) och helsädsensilage.

Nu har Hushållningssällskapen utvecklat och lanserat Grovfoderverktyget. Målet är att verktyget skall hjälpa till med planering och uppföljning av grovfoderproduktionen. Verktyget är helt webbaserat och finns på länken www.grovfoderverktyget.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan följa gårdens resultat

Grovfoderverktyget består av en grovfoderkalkyl med tillhörande räknehjälp. I kalkylen finns det möjlighet att räkna fram kostnaden för grovfodret per kg ts, per fält eller för gårdens hela produktion. Det går att göra både för- och efterkalkyler och följa gårdens resultat över tid. Dessutom kan man samla gårdens foderanalyser på ett ställe.

I räknehjälpen finns det beräkningshjälp för olika delar av grovfoderproduktionen. Till exempel hur fältformen eller transportbehovet påverkar maskinkapaciteten eller hur stort gårdens grovfoderbehov är. Som planeringshjälp finns det korta rådgivningstexter om olika moment i grovfoderproduktionen och vilka kvalitetsmål som grovfodret bör ha. Utöver detta finns det ett bibliotek där man samlat en mängd material om grovfoderproduktion. Där finns flera av Greppa Näringens praktiska råd tillgängliga.

Gratis till 1 juli

Grovfoderverktygets kalkyl- och dokumentationsfunktion är fritt tillgänglig fram till 1 juli. Därefter kommer det att kosta en mindre slant att använda denna funktion. Förhoppningsvis kommer verktyget att få många användare, vilket möjliggör benchmarking av grovfoderkostnaden mellan olika gårdar.

Grovfoderverktyget lanserades på Vallkonferens 2014 i början på februari. Mer att läsa om Grovfoderverktyget finns i konferensrapporten. Den går att ladda ner från Vallkonferensens hemsida. Sök på Vallkonferens 2014 och fliken dokumentation.


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp