Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Traktor med flytgödseltunna i solnedgång.

Den skotska hemsidan diskuterar bland annat bra och dåliga metoder för spridning av stallgödsel. Foto: Mårten Svensson

Skotska tips för miljövänligare lantbruk

07 februari 2014

Bästa sättet att minska elkonsumtionen vid mjölkproduktion, nyttan av täckgrödor och råd om hur man bäst hushållar med kväve. Detta och mycket mer tas upp i en samling praktiska guider på en hemsida skapad av Scotland’s Rural College. Mottot är Farming for a Better Climate.

Hemsidan är sponsrad av den skotska regeringen som ett led i deras satsning för minskad miljöpåverkan från lantbruket. Där är målsättningen att lantbruket ska minska utsläppen av växthusgaser och anpassa sig till kommande klimatförändringar utan att lönsamheten blir lidande. Regeringen har prioriterat fem viktiga aktionsområden: Effektiv energianvändning, förnybar energi, bindning av kol, optimal användning av gödselmedel samt optimering av husdjurskötsel och hantering av restprodukter. Hemsidan från Scotland’s Rural College innehåller bland annat 28 praktiska guider som tar upp tips och råd indelade efter de fem aktionsområdena.

Hushålla med resurser

Den skotska regeringen hoppas att varje skotsk lantbrukare ska finna det möjligt att tillämpa en eller flera av de föreslagna åtgärderna. Regeringen anser att det inte bara skulle minska lantbrukets miljöpåverkan utan även minska kostnaderna för insatsvaror och möjliggöra nya inkomstkällor. De grundläggande principerna bakom satsningen är kostnadseffektivitet, hushållning med resurser och minimering av slöseri. Regeringen vill också se exempel på nya företagsidéer där det är möjligt att reducera utsläpp.

Förändrat arbetssätt

Som exempel konstateras i faktabladet om energianvändning i mjölkproduktion att storleksrationalisering ger möjligheter att spara pengar och energi. Med ny teknik och små förändringar i sättet att arbeta kan stora kostnader sparas in. En investering i extra kylning av mjölken med hjälp av en vattenkyld plattvärmeväxlare beräknas till exempel kunna minska kylkostnaderna med mellan 30 och 40 procent.

I faktabladet om att spara diesel poängteras vikten av att använda rätt traktor till rätt uppgift och att inte tomgångsköra i onödan. Upp till en tredjedel av bränslet uppges kunna sparas in genom att köra försiktigare med lägre varvtal och högre växel.

Exempelgårdar

Förutom de olika praktiska guiderna innehåller hemsidan även en rad beskrivningar av exempelgårdar som genomfört olika åtgärder. Tre gårdar beskrivs i detalj. Den första är en ekologisk mjölkproducent med 170 kor och en areal på 389 hektar. Nästa gård har växtodling på 524 hektar samt en limousinbesättning. Den tredje gården bedriver uppfödning av får och nötkreatur med 100 tackor och 140 kor på 1000 hektar.

På hemsidan finns också faktablad som ingående beskriver lantbrukets miljöpåverkan. Texterna är skrivna för att passa både som information till lantbrukare och som information i exempelvis skolor. Bland annat konstateras att ungefär 75 procent av Skottlands landyta upptas av lantbruk. Ungefär 20 procent av Skottlands utsläpp av växthusgaser beräknas komma från lantbruket samt från annan landanvändning relaterad till lantbruk.


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp