Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Gödselbehållare med spänntak

Att täcka gödsellager är ett sätt att minska ammoniakavgången. Foto: Mårten Svensson

Nya ammoniakmål föreslagna för Sverige

21 januari 2014

Sverige ska minska sina utsläpp av ammoniak med 17 procent från 2005 till 2030 tycker EU-kommissionen i ett nytt förslag. Betinget landar nästan uteslutande i stallgödselåtgärder. Nu ska myndigheter och Regeringen bilda sig en uppfattning om rimligheten i det föreslagna målet inför vårens förhandlingar i EU.

Flera av kommissionens texter om Europas luftkvalitet börjar med att referera en beräkning som visar att cirka 400 000 människor dör i förtid varje år i EU på grund av för dålig luft. Det beror till stor del på mycket små partiklar som vi andas in och som kommer ut i blodbanorna. Dessa har inte mycket med lantbruk att göra men i det stora paket för bättre luftkvalitet som presenterades före jul ingår många olika ämnen, däribland ammoniak. Även lantbruket påverkas av dålig luftkvalitet genom att höga halter marknära ozon skadar grödorna och orsakar skördebortfall.

En del är redan gjort

I det omfattande luftvårdspaketet ingår att länderna i EU får nya utsläppstak för bland annat ammoniak. Basåret för de nya målen är 2005 och målår är 2030. Sverige ska minska sitt utsläpp av ammoniak med 17 procent från 2005 till 2030. Nu har det redan hunnit bli 2014 och som tidigare skrivits om som Greppa-nyhet har redan avgången av ammoniak minskat. Delvis på grund av Greppa Näringens rådgivning och för att det sakta sker en övergång från fast- till flytgödsel. Men också för att det blir färre djur i landet. Allt detta gör att en del av betinget redan gjorts. I några av de länder som vi svenskar ofta jämför oss med är de förslagna betingen större. Finlands beting för ammoniak är -20 procent, Danmark -37, Storbritannien -21, och Tyskland -39 procent.

Svensk förhandlingsposition söks

Naturvårdsverket har nu Regeringens uppdrag att föreslå vilken position Sverige ska inta när förhandlingarna om de nya utsläppstaken börjar senare i vår. Flera länder har som sagt fått högre beting än Sverige och den europeiska bondeorganisationen COPA har uttryckt oro över att åtgärdskostnaderna för ammoniak kommer att snedvrida konkurrensen i djurhållningen.

Idébank för frivilliga åtgärder som vägledning

I en bilaga till förslaget presenterar kommissionen en lista över åtgärder som är frivilliga för länderna att genomföra. Flera av dem är redan genomförda i Sverige och andra länder. De är alltså inga skarpa förslag men har ändå ett visst intresse eftersom de ger en slags vägledning. För lantbrukare som tänker investera för framtiden ger åtgärdsförslagen en signal om byggnadslösningar och spridningsteknik som ses som goda lösningar och vice versa:

  • Ingen bredspridning till vall.
  • Fast- och flytgödsel spridd på bar jord ska brukas ner inom 4 timmar.
  • Fastgödselstackar ska täckas över.  
  • Ändra utfodringen så att ammoniakavgången kan minska med minst 10 procent.
  • Bygg nya stallar på ett sådant sätt att ammoniakavgången minskar med 20 procent.


Källa: European Comission (2013). The Clean Air Policy Package. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp