Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

radrensning

Radrensning kan minska behovet av ogräsmedel och spara pengar i sockerbetsodlingen. Foto: NBR, Robert Olsson.

Radrensning minskar behovet av ogräsmedel

17 januari 2014

Odling av sockerbetor förutsätter kontroll över ogräset. Att kombinera kemisk ogräsbekämpning med mekanisk kan ge god effekt med minskad mängd preparat visar en svensk studie. Preparatmängden kunde i några försöksled minskas med upp till 66 procent. Kostnadsbesparingen beräknades till mellan 500 och 1000 kronor per hektar.

Med modern teknik blir radrensning i sockerbetor allt lättare att genomföra med god precision och hög kapacitet. Möjligheterna att optimera ogräsbekämpningen genom att kombinera kemikalier med modern radrensning studerades av Nordic Beet Research foundation, NBR, i en serie försök under åren 2009–2011. Försöken, finansierade av Stiftelsen Lantbruksforskning, syftade till att visa hur effekt och selektivitet påverkas av dosering, antal behandlingstillfällen samt av en kompletterande mekanisk ogräskämpning. Tre fältförsök gjordes varje år under tre års tid. Försöken placerades på typiska sockerbetsjordar med måttlig till rik förekomst av örtogräs.

Metoderna har olika styrkor

Jämfört med kemisk bekämpning kan man vid radrensning bekämpa större ogräs och även ogräs som växer under betbladen. Vid vattenbrist kan hackans luckring också minska avdunstningen på vissa jordar. Men radrensning har sämre kapacitet än sprutning och ställer större krav på torr väderlek. Hackorna kan inte komma åt ogräs som växer i raden och det finns risk att hackningen stör betan och därmed dess tillväxt. Hackor kan även fösa in sten i raderna.

I försöken sattes kostnaderna för sprutning till 150 kronor per hektar och körning. Radrensningen beräknades kosta 400 kronor per hektar. Kostnaderna för kemikalierna vid totaldos var 1 600 kronor. Totaldos bestod av tre liter Goltix, 1,5 liter Betanal Power samt 45 gram Safari per hektar. Denna dos delades upp mellan två, tre, fyra eller fem behandlingstillfällen. Förutom totaldos gjordes även försök med dos minskad till två tredjedelar samt dos ökad till fyra tredjedelar.

Halverad dos vid radrensning

Med en radrensning kunde dosen alltid sänkas med en tredjedel och i många fall halveras med bibehållen godkänd effekt. Detta innebär en besparing på 500–1000 kronor per hektar. Vid endast två eller tre behandlingstillfällen och ingen radrensning krävdes som regel den högre dosnivån. Vid låg eller normal dos och ingen radrensning kunde effektförbättringar nås med fler behandlingar med tätare intervall.

För minsta möjliga totaldos krävdes som regel minst tre behandlingar, ofta fyra och ibland fem behandlingar. Mervärdet måste ställas mot den merkostnad och mertid som fler körningar innebär. Robert Olsson vid NBR påpekar att det som alltid gäller att fatta beslut om metod vid det aktuella tillfället.

– Vi landar i rådgivningen ofta i vad vi kallar ett ”tre plus ett-system”. Först säkrar vi med hjälp av kemisk bekämpning att de tidiga ogräsen försvinner, och när betorna blivit lite större kan det bli billigare och ibland också bättre att radrensa.

Nya försök pågår

Även om Robert Olsson inte vill ge generella råd sammanfattar han med att vid odling på lerjordar och om ogrästrycket inte är för hårt kan det i större utsträckning vara möjligt att byta kemikalier mot mekanisk bekämpning. Men vid drivande jordar, ett dåligt bestånd och ett högre ogrästryck kan det vara ett för högt spel att chansa på radrensning.

NBR och Robert Olsson arbetar med nya försök där de tittar på hur mycket radrensarnas kapacitet och effekt kan öka med ny teknik som kamera- och GPS-styrda redskap.

– Vi vill undersöka var gränserna går. Hittills kan vi konstatera att radrensning idag inte helt kan ersätta kemisk ogräsbekämpning. Men en till två kemikaliebehandlingar följda av en till två radrensningar skulle idag rent tekniskt vara tillräckligt. Om det sedan är en bättre lösning ur ekonomiska, miljömässiga och andra synvinklar, det är inte säkert.


Källa: Olsson, Robert (2012). Optimerad ogräsbekämpning i sockerbetor 2009–2011. Bjärred: Nordic Beet Research Foundation. Läs rapporten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

#RenderPages($searchResultAnd.hits true) #RenderPages($searchResultOr.hits false)

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp