Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Traktor med mineralgödselspridare på fält

Med tyngre maskiner och ökad nederbörd krävs satsningar på dränering om den norska matproduktionen ska kunna bibehållas och öka. Foto: Mårten Svensson

Staten vill öka täckdikningen - i Norge

08 januari 2014

För att få fart på anläggningen av både öppna diken och täckdikning införs i Norge ett bidrag på 1 000 kr per dekar, alltså motsvarande 10 000 kr per hektar. Samtidigt görs en satsning på information till lantbrukare. Motivet är både säkrare matproduktion och minskad miljöpåverkan.

I Norge finns det ett politiskt mål om att öka matproduktionen och även att minska miljöpåverkan av matproduktion. Samtidigt har dikningsaktiviteten varit låg de senaste 20 åren. Det finns flera förklaringar till det. En är att arrendejord ökar och att arrendeavtalen är för korta för att skapa intresse för långsiktiga åtgärder. Idag är cirka 40 procent av den norska åkermarken arrenderad. I en intervjuundersökning säger lantbrukarna att cirka 10 procent av deras mark inte har en fungerande markavvattning.

Nytt häfte med goda råd sänds till lantbrukare

Under 2012 och 2013 var det en artikelserie i tidningen Bondevennen om olika aspekter av dränering av jordbruksmark. Artikelserien är omgjord till ett häfte på cirka 50 sidor som heter Dränering – Teori och Praktik. Artiklarna är skrivna av rådgivare, forskare och lantbrukare som delar med sig av sina erfarenheter. Häftet sänds kostnadsfritt till alla lantbrukare i Sör- och Vestlandet.

Syftet är att stimulera till ökad dränering och att den dränering som görs blir bättre. Ökad matproduktion, mindre sårbar odling med blötare framtida väder och mindre miljöpåverkan av gödsling är de huvudsakliga argument som förs fram.

Även för svenska läsare finns tips och nödvändig upprepning av kunskap om markavvattning. Men det finns också skillnader mellan länderna. Särskilt när det gäller metoder att nydika myrjordar med omgrävning av dem eller profilering som ges stor uppmärksamhet i skriften.

Dyrt att dränera i Norge

Norska konsumenter köper som bekant billigare mat i Sverige. Men det är svårt för norska lantbrukare att åka till Sverige och köpa billigare täckdikning. Som vanligt varierar kostnaden för utfört arbete stort beroende på markförhållanden och teknik. Prisintervallet som används i Norge är motsvarande 30 000 till 70 000 kronor per hektar. Det är betydligt dyrare än i Sverige. Men så används oftare grävmaskiner än täckdikningsmaskiner.

En annan förklaring till höga kostnader är att grenledningar ofta läggs tätare än i Sverige. I avståndstabellerna varierar rekommendationen från 4 till 12 meter mellan rören. 4 meter är för områden med mer än 1 500 mm i årsnederbörd och lerjord. Ju mer sand och torrare desto glesare, men inte mer än 12 meter. Med så höga kostnader blir det nya bidraget som tillkom under 2013 viktigt. Lantbrukaren söker det hos kommunen och beloppet är max 10 000 kr per hektar. Regeringen har avsatt 100 miljoner per år under 2013 och 2014.


Källa: Bondevennen BA (2013). Drenering Teori og Praksis.Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp